Coach/Supervisor

Als coach /supervisor wil ik een brug zijn van verleden naar toekomst, van oud naar nieuw, van onmogelijkheden naar mogelijkheden.

Voor wie is mijn coaching?

Ik coach graag klanten die zich onder andere bezig (willen) houden met de volgende vragen:

De coaching kan ook gebruikt worden als ‘uitlaatklep’ en voor reflectie. Zo af en toe een moment in het leven om stil te staan bij waarmee je bezig bent of gewoon om stoom af te blazen kan erg functioneel zijn. Het kan prettig zijn eens tijd en aandacht te vragen van iemand die niet uit je privéleven of je werkomgeving komt.

Coachen doe ik op individuele basis of in klein groepsverband (maximaal drie personen).

Coaching in klein groepsverband heeft als voordeel dat de klanten door middel van uitwisseling en feedback van elkaar kunnen leren (zie punt 7 hieronder).

Mijn aanpak

Veel van mijn theoretische kennis over het coachen van klanten deed ik op aan de Post Hbo-opleiding voor Onderwijs- en Supervisiekunde en Deskundigheidsbevordering. Bij mijn coaching maak ik naast deze theoretische kennis gebruik van mijn werk- en levenservaring.

  1. Als coach sluit ik aan op de vraag en het niveau van de klant. Hij/zij bepaalt de startpositie.
  2. Niets is gek. Met andere woorden, de klant moet zijn/haar verhaal kunnen doen zonder dat ik daar een waardeoordeel over vel.
  3. Samen met de klant vertaal ik de vraag voor de coaching. Tegelijkertijd wordt ook het aantal bijeenkomsten(*) bepaald.
  4. Indien de werkgever de coaching financiert, adviseert of verplicht heeft gesteld maak ik afspraken over de informatieoverdracht tussen mij en de werkgever. De klant moet weten hoe deze afspraak luidt. Dit is een absolute voorwaarde voor een geslaagde coaching.
  5. De klant zal zich voldoende vertrouwd moeten voelen om zo optimaal mogelijk zijn/haar leerdoelen te kunnen behalen. Daartoe zullen er met name binnen een langer traject evaluatiemomenten zijn.
  6. Mijn aanpak kenmerkt zich onder andere door luisteren, vragen en confronteren (met de uiterste zorg de klant wel in zijn of haar waarde te laten) en meedenken en -ontdekken waar (on)mogelijkheden liggen.
  7. Binnen klein groepsverband zal ik als coach gebruik maken van de groep. De klanten kunnen elkaar onderling bevragen en steunen waarbij ik als coach het proces bewaak. Het gebeurt regelmatig dat zich binnen een coachingsgroepje parallelprocessen afspelen. Binnen de coaching krijgt de klant dan bijvoorbeeld een zelfde soort reactie als op het werk. Binnen de vertrouwde omgeving van de coaching kan dit tot heldere inzichten leiden.

Bijeenkomsten (*)

Het aantal bijeenkomsten wordt sterk bepaald door de leerdoelen van de klant. Het leerdoel kan praktisch van aard zijn en mogelijk tot snel uit te voeren acties leiden. Deze acties kunnen binnen de coachingsperiode vallen maar evengoed erna. In deze gevallen is het aantal bijeenkomsten beperkt.Het leerdoel kan ook meer tijd vragen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan een leerdoel waarvoor dieper liggende redenen en oorzaken van bepaald handelen en bepaalde keuzes onderzocht moeten worden: welke werkwijzen worden gehanteerd en volstaan deze? Is de klant eigenlijk wel tevreden met deze keuzes en werkwijzen, is de werkgever hier tevreden mee? Zijn veranderingen gewenst? Passen deze verandering wel bij de klant en /of bij de organisatie?