Profiel

Na ruim 20 jaar werkervaring in verschillende functies ben ik me geheel gaan wijden aan interim-management en coaching. In deze functies komen mijn kwaliteiten het best tot hun tot hun recht.

Tijdens mijn ervaring als leidinggevende bleek dat ik met name in de beginperiode van een betrekking goed tot mijn recht kwam. Het werken in deze fase vond en vind ik dan ook boeiend en bevredigend. Het snel oppikken van de kern van de zaak en het inspelen op de situatie die ik aantref gaan me goed af en het lukt mij in een relatief korte periode gunstige resultaten te behalen. Dit zijn eigenschappen die ook binnen projectmatig werken goed van pas komen.

Als coach/supervisor zie ik dezelfde uitdaging: de klant en ik werken binnen een vooraf gestelde periode naar een zo goed mogelijk resultaat.

Voordat ik tot de keuze kwam mij geheel te richten op opdrachten voor interim-management en coaching/supervisie heb ik brede werkervaring opgedaan in verschillende functies. Deze functies en de latere opdrachten:

Werkervaring en opleidingen

Van 2000 tot 2009 werkte ik als interim-Teammanager Wonen bij een instelling voor mensen met verstandelijk en lichamelijke beperkingen, interim-afdelingshoofd van een verpleegafdeling in een woonzorgcentrum, senior recruiter bij belastingdienst, senior recruiter/ projectleider bij een beveiligingsbedrijf, interim-manager in een callcenter, teamleider, stafmedewerker en projectleider.
In de jaren 1990 tot 2000 heb ik ervaring opgedaan als praktijkbegeleider, freelance supervisor, beleidsmedewerker, teamleider en projectleider.
Van 1984 tot 1990 heb ik in het welzijnswerk, met name in het jongerenwerk, gewerkt.

In 1990 heb ik de Voortgezette Agogische Beroepsopleiding (VO, post Hbo) afgerond, in de studierichting Onderwijs- en Supervisiekunde en Deskundigheidsbevordering. Alle keuzevakken koos ik op het gebied van management. Het werken en studeren tegelijk heeft mijn competentie om situaties van een afstand te beschouwen en grote lijnen in de gaten te houden sterk ontwikkeld. De supervisiekunde heeft mijn vermogen tot zelfreflectie vergroot.

Nadat ik in 1984 de Hbo-opleiding Inrichtingswerk heb afgerond heb ik eerst werkervaring opgedaan in het welzijnswerk, onder andere als groepsleider in een observatiehuis (1987 tot 1990). De zwaarte van deze functie is moeilijk te vergelijken met andere functies die ik later uitoefende. Het op relatief jonge leeftijd zelfstandig leiden van een groep van tien gedragsproblematische meisjes in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar deed een groot beroep op mijn daadkracht, inlevingsvermogen, relativeringsvermogen en doorzettingsvermogen. Deze ervaring heeft een stevige basis gelegd voor mijn verdere werkervaring.

Al is het lang geleden, ik wil niet onvermeld laten dat ik gedurende mijn jeugd en tijdens mijn studie in mijn vrije tijd werkte in de supermarkt en later op het recreatiebedrijf van mijn ouders. Dit legde een basis voor mijn zakelijkheid en resultaatgerichtheid.


Op een rijtje:

Naam: Jos Bontje
Geboortedatum: 7 januari 1961

Als interim-manager en coach/supervisor ben ik:

 • Betrokken;
 • Analytisch sterk;
 • Resultaat- en oplossingsgericht;
 • In staat tot zelfreflectie;
 • Een peoplemanager;
 • Sensitief sterk ontwikkeld

En heb ik:

 • Organisatorisch en cijfermatig inzicht;
 • Een hands-on mentaliteit
 • Een goede intuïtie;
 • Een helicopterview;
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Werk en opdrachtgevers:

 • 's Heeren Loo Teammanager Wonen bij instelling voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.
 • RZGS: afdelingshoofd verpleegafd. verpleegtehuis
 • Group 4 Securicor: projectleider, seniorselecteur
 • Univé: teammanager service (call) center
 • Coördinator banenbeurs
 • Belastingdienst: seniorselecteur
 • Sociale Verzekeringsbank: teamleider
 • Leidse Schouwburg: interim-hoofd afdeling kaartverkoop
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers: stafmedewerker, projectleider
 • Freelance: supervisor
 • Huize Ursula: praktijkbegeleider
 • Stichting Thuishulp Den Haag: interim-leidinggevende
 • Haags Hervormde kindertehuizen: groepsleider

Projecten:

 • Opzetten en uitvoeren van
  project om binnen termijn een  x aantal mensen te selecteren.
 • Invoering nieuw reserveringssysteem v. schouwburg.
 • Omgekeerd plaatsingsproces statushouders naar gemeenten.
 • Onderzoek gezinshereniging statushouders.
 • Nieuwe woningweigeringsprocedure statushouders.
 • Indeling clusters t.b.v. landelijke aansturing.
 • Selectieprocedure belastingdienst.
 • Overwerkproject.